100
%
Den grønne profil

Den grønne profil

Hvor “grøn” ønsker du at være ?

Folehavevej 3 - m2 plus - lavenergi - selvforsynende - arkitekt - ombyg

m2plus har mange års erfaring med at skabe og opføre helt eller devist selvforsynende hjem.

Med et Co2 neutralt- og bæredygtigt hjem, får du en bolig, der bruger et absolut minimum af energi og dermed sparer dig for mange penge i dit daglige budget. – Du passer tilmed også på miljøet  

m2plus benytter mange af principperne fra passivhusene, når et nyt selvforsynende hjem skabes – men, dog ikke dem alle…

…vi ønsker nemlig at huset passer til dig og ikke omvendt !

Vi tilgodeser eksempelvis altid en udsigt mod nord – idet den giver brugeren og ejendommen mere værdi. I forhold til energirammeberegningen har de store glaspartier mod nord “ingen betydning”, idet jordvarme, solfangere og solceller trækker resultatet den modsatte vej.


Svend engelunds vej 13 - m2 plus - lavenergi - selvforsynende - arkitekt - 1 plan

Et selvforsynende m2plus hjem har typisk et MINUS på mellem 30 og 70 kWh pr. m2, hvilket er 3 – 5 gange bedre end kravet til passivhuset, som hedder PLUS 15 kWh pr. m2.

Et selvforsynende m2plus hjem opfylder derfor let den samlede energiramme for lavenergibyggeri i BR 20.

Selvforsynende hjem ?

“I gamle dage” var et m2plus hjem som udgangspunkt 110 % selvforsynende med varme og el, således at de daglige forbrugsudgifter var = kr. 0,-

– sådan er det som udgangspunkt desværre ikke længere…

Efter ændring af “nettomålerordningen” for solceller, er det blevet mindre rentabelt at bygge et 110 % selvforsynende hjem – idet vi nu forholdsmæssigt skal bruge flere solceller, for at opnå samme resultat som før.

Så valget er nu mere et holdningsmæssigt spørgsmål end opnåelse af en økonomisk gevinst. Vi beregner derfor vores sager individuelt, således at den optimale løsning for bygherre opnås.  

Energiklasser A1-G kopi


Udnyttelse af gratis energi fra solen
Solen sender hvert år 5.000 gange så meget energi til jorden, som hele verdens befolkning bruger. I Danmark har vi omkring 1.800 solskinstimer om året. Det svarer til 1.200 kWh energi pr. m2.

Ved at udnytte denne gratis energi, er vi med til at bruge ressourcerne optimalt og mindske forureningen – samtidig kan det være en ganske rentabel investering for husstanden.

Et solcelleanlæg kan omdanne solens stråler til strøm – mens solfangere bruges til rumopvarmning og til opvarmning af brugsvand.

Et jordvarmeanlæg udnytter jordens varme til opvarmning af dit hus. Når solen skinner om sommeren, optager jorden varmen. Jorden optager omkring halvdelen af den indstrålede energi fra solen – og jorden er god til at holde på varmen. Det betyder, at der året rundet er ca. 8 ° i 1 meters dybde. Denne varme kan udnyttes til opvarmning af både brugsvand og bygninger gennem jordvarmeanlægget.


Når m2plus skal lave et 110 % selvforsynende hjem anvender vi typisk ovennævnte I kombination.

Selvforsynende med varme ? Her er en mulighed;

Princippet i Combivarmeanlægget er en unik sammenbygning af jordvarme og solvarme således, at billigste energikilde altid anvendes først med lavest muligt energiforbrug til følge. Et Combivarmeanlæg har ifølge Danmarks Tekniske Universitet – DTU-BYG et energiforbrug der ligger 33-38 % lavere end et traditionelt jordvarmeanlæg. Solfangerne producerer først og fremmest det varme vand, og overskydende energi overføres i tilfælde af varmebehov i bygningen til varmepumpen således, at indløbstemperaturen i varmepumpen hæves med faldende energiforbrug til følge. Er der ikke behov for varme i bygningen overføres den overskydende energi fra solfangerne til jordvarmeslangerne, der dermed tilføres energi. Jorden drænes dermed ikke for energi og den højere temperatur i jordvarmeslangerne medfører en højere indløbstemperatur til varmepumpen med faldende energiforbrug til følge. Tommelfingerreglen er, at 1 grad højere indløbstemperatur i varmepumpen nedsætter energiforbruget med 2,5 %. Erfaringsmæssigt hæves temperaturen med denne løsning med ca 5 grader i forhold til et traditionelt jordvarmeanlæg. Et solfangeranlæg monteret sammen med jordvarmeanlægget som beskrevet nedenfor sikrer, at solfangerne er i brug ca 2,5 gange så lang tid som et almindeligt solfangeranlæg, idet solfangerne vil operere når temperaturen i solfangerne overstiger jordtemperaturen. Det er således altid muligt at anvende energien fra solfangerne. Ved at montere en køleflade foran ventilationsanlægget vil det være muligt at indblæse afsvalet luft i opholdsrummene, således at temperaturen om sommeren kan holdes på et behageligt niveau. Denne afsvaling foregår med gratis energi fra jordvarmeslangerne. Anlægget er fuldautomatisk og energioptimeret med styringer og lavenergipumper.

Det samlede varmeanlæg styres af en unik internetbaseret styring, der giver mulighed for at fjernovervåge varmeanlægget og lave tilretninger og justeringer via internettet. Det vil sige; du skal ikke gå og ”holde øje med anlægget” – det sker automatisk.

Hvad er et jordvarmeanlæg ?

Et jordvarmeanlæg består af slanger, der er gravet ned i jorden og en varmepumpe inde i huset. Slangerne er forbundet med varmepumpen, og varmepumpen er forbundet med boligens centralvarmeanlæg.

Hvordan fungerer en varmepumpe ?

En varmepumpe fungerer ved at flytte energi fra et lavere temperaturniveau (jorden) til et højere energi niveau (centralvarmeanlæg). Det sker ved, at et kølemiddel skiftevis fordamper og kondenserer i varmepumpen ved hjælp af en kompressor. En varmepumpe fungerer efter de samme principper som et køleskab –bare omvendt. En varmepumpe producerer varme i stedet for kulde. For at varmepumpen kan køre, skal der tilføres elektricitet til kompressoren. En varmepumpes effektivitet måles på hvor meget varme, den kan levere i forhold til den tilførte elektricitet. Det kaldes COP værdi.

Fordele ved jordvarme
•    Høj effektivitet (COP)
•    Enkel betjening
•    Driftssikker
•    Støjsvag
•    Lav årlig varmeudgift (qua elregning)
•    Minimal vedligeholdelse
•    Grøn teknologi
•    Mindsker CO2 udslip

Selvforsynende med strøm ?

Solceller benyttes til produktion af el og dermed forsyne m2plus huset med strøm. De omsætter lysets stråling til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt. Solceller kan placeres både på tag og på facader.

Vi vil på en tagflade altid gøre vores bedste til, at solcellerne ikke kan ses fra vejen, idet vi som udgangspunkt ikke synes de er de pæneste at se på… Derimod kan man godt slippe fra, at lægge solcellerne ind I facaden og dermed lave en arkitektonisk detalje…

Hvad er et solcelleanlæg egentlig ?

Et solcelleanlæg består af solcellemoduler som er monteret på et tag eller på / I en facade. Strømmen fra modulerne går igennem en inverter, som laver jævnstrømmen fra modulerne om til vekselstrøm. Vekselstrøm kan bruges direkte i huset, eller sælges videre til elnettet.  Jo flere moduler af solceller der sættes sammen – jo større ydelse har anlægget I sagens natur.

Hvordan virker solceller ?

Solceller fremstilles oftest af grundstoffet silicium, som er et af de mest almindelige råstoffer på jorden. Hver solcelle er en halvleder. I en halvleder kan den elektriske strøm kun kan gå den ene vej (i modsætning til f.eks. metal, hvor strømmen går i begge retninger). Når solens lys rammer solcellen, får materialets elektroner tilført energi. Men da de kun kan bevæge sig i én retning, opfører de sig som en ensrettet elektrisk strøm.

De monokrystallinske solceller er de mest effektive. De er fremstillet ud fra én krystal. Denne krystal skæres i den ønskede form – oftest kvadrater. Så kan cellerne pakkes tæt når de placeres i moduler. På denne måde fås en ret høj effektivitet. På overfladen af et solcelle modul/panel, er der sat et fint metalgitter som kontaktnet. Det opsamler strømmen fra krystallet. På bagsiden af panelet er der en massiv leder, der leder strømmen videre fra celle til celle og derfra til inverteren. Solceller har en grå eller sort overflade.

Placering af solceller

I Danmark placeres solcellerne bedst mod syd med en hældning på 35-45 grader. Men også øst- og vestvendte solceller yder meget. Ved en lodret placering (f.eks. på en facade) forringes effektiviteten med 20-30 procent, men til gengæld bliver effektiviteten større om vinteren, hvor solen står lavere på himlen. Der må ikke falde skygger på solcellemodulerne fra træer, tagudhæng, kviste og lignende. Selv en lille skygge kan give et stort effekttab.

Holdbar og driftssikker teknologi

Omsætningen af energi fra sol til strøm sker helt uden bevægelige dele, derfor er solcelleteknologien meget holdbar og uden deciderede sliddele. Solceller har længe været brugt til at producere el på svært tilgængelige steder – f.eks. i rummet. Almindelige solceller kan omdanne ca. 20 % af sollysets energi til el.

Fordele ved solceller til produktion af el

•    Miljø- og klimavenlig

•    Udleder ingen CO2 i drift

•    Lang levetid på anlægget

•    Overskuds-el sælges

•    Minimum vedligehold og overvågning

•    Helt eller delvist selvforsynende med el

Solvarmeanlæg

Vi anvender udelukkende vakuumrørssolfangere, når et jordvarmeanlæg skal kombineres med solvarme. Vakuumrørs solfangere er den nyeste og mest effektive form for solfanger. Vakuumsolfangere har op til 40 % bedre ydelse end traditionelle solfangere. Et vakuum solfangeranlæg har så høj en ydelse, at varmen rækker både til brugsvand og til rumopvarmning. Solvarmeanlægget kan dække op til 70 % af husstandens behov for varmt brugsvand. Overskudsvarme fra solfangeranlægget er ideelt til gulvvarme, så du får lune gulve året rundt. Alternativt kan overskudsvarmen anvendes i en udespa, pool eller lignende.

Placering af solvarmeanlægget

En optimal placering af solvarmeanlægget er direkte mod syd. Placeres solfangeren så den vender mod sydøst eller sydvest bliver ydelsen reduceret med ca. 7 %.  Skygge fra træer eller bygninger påvirker ydelsen. Taghældning skal være fra 15-75°. Du får den optimale ydelse fra 30-60°. Ved fladt tag kan fangeren stilles på stativ. Vi vil altid tilstræbe, at solfangerne ikke kan ses fra vejen eller lign. Vi lægger dem derfor i 15 grader og monterer gerne en ekstra fanger for at gøre dem “usynlige”

Et solfangeranlæg består af følgende komponenter

•    Solfanger

•    Solvarme/vand beholder

•    Styring og pumpeenhed

•    Ekspansionsbeholder

•    Veksler, ventiler, rør samt fittings mv.

Opbygning af vakuum solfangeranlæg

Rørene er opbygget af et kobber inderrør (heatpipe) en alufordelerplade og yderst to lag glas med vakuum imellem. Rørene kan udskiftes enkeltvis. Går et rør itu, så kører solvarme anlægget alligevel, blot med et rør mindre til at varme op.
 Vore vakuum solanlæg bruger udelukkende Long Life Vakuumrør. Disse rør har kraftigere glas og har dermed længere levetid end almindelige vakuumrør. Ud over Long Life kvaliteten har vores vakuumrør også en patenteret 3- lags absorber: Vakuummet mellem de to glaslag er fremragende isolering – det giver lavt varmetab. Vakuumrørene er runde – det giver en optimal indstråling og dermed bedre udnyttelse af solens stråler. Teknologien bygger på at optage solens energi så effektivt som muligt. Nøglen til dette er vakuumrørene med heatpipe. Et vakuumrør er 180 cm langt. Lag 1 forhindrer refleksion af sollys. Lag 2 absorberer synligt og ultraviolet lys. Lag 3: absorberer infrarødt lys.

Har du et projekt i tankerne?

Besøg os
Gugvej 124
9210 Aalborg SØ
Lavet af Jacob Hass Thomsen
© Copyright 2009-2021 m2plus ApS.
CVR: 32453457